Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /data/www/virtuals/cefos_cz/html/index.php on line 3
ČEFOS
 
 
 
 
Typy odpadů povolené pro příjem na skládku


Do bílého pole pro vyhledání textu zadejte vámi vyhledávaný řetězec. Pokud vyhledáváte kód, zadejte ho celý nebo jeho část do tří polí, určených pro vložení kódu. Tři pole odpovídají třem dvojčíslím, kterými je kód tvořen. Poté stiskněte jedno z tlačítek dle požadované akce.


Vyhledej kód - zobrazí položky, obsahující nebo odpovídající vámi zadanému kódu.
Vyhledej text - zobrazí položky, obsahující nebo odpovídající vámi zadanému textu.
D-ano - zobrazí položky, obsahující "x" ve sloupci "D".
D-ne - zobrazí položky, neobsahující "x" ve sloupci "D".
Zobraz vše - zobrazí všechny položky databáze.

"x" ve sloupci D - příjem odpadů podmíněn doložením dokladu kvality bez zkoušek

KódNázevD
01 01 01Odpady z tx
01 01 02Odpady z tx
01 03 06Jinx
01 03 08Rudnx
01 03 09x
01 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
01 04 08Odpadnx
01 04 09Odpadnx
01 04 10Nerudnx
01 04 11Odpady ze zpracov
01 04 12Hlux
01 04 13Odpady z
01 04 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
01 05 04Vrtn
01 05 07Vrtn
01 05 08Vrtn
01 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 01 01Kaly z pranx
02 01 07Odpady z lesnictvx
02 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 02 01Kaly z pranx
02 02 03Suroviny nevhodnx
02 02 04Kaly z x
02 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 03 01Kaly z pranx
02 03 02Odpady konzervax
02 03 03Odpady z extrakce rozpoux
02 03 04Suroviny nevhodnx
02 03 05Kaly z x
02 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 04 01Zemina z x
02 04 03Kaly z x
02 04 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 05 01Suroviny nevhodnx
02 05 02Kaly z x
02 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 06 01Suroviny nevhodnx
02 06 02Odpady konzervax
02 06 03Kaly z x
02 06 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
02 07 01Odpady z pranx
02 07 02Odpady z destilace lihovinx
02 07 03Odpady z chemick
02 07 04Suroviny nevhodnx
02 07 05Kaly z x
02 07 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
03 03 05Kaly z odstra
03 03 07Mechanicky odd
03 03 10V
03 03 11Kaly z
03 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
04 01 01Odpadn
04 01 02Odpad z lou
04 01 06Kaly obsahuj
04 01 07Kaly neobsahuj
04 01 08Odpady usn
04 01 09Odpady z
04 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
04 02 15Jin
04 02 17Jin
04 02 20Jin
04 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
05 01 10Jin
05 01 13Kaly z napx
05 01 14Odpad z chladicx
05 01 16Odpady obsahuj
05 06 04Odpad z chladic
05 06 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
05 07 02Odpady obsahuj
06 05 03Jin
06 06 03Odpady obsahuj
06 09 02Struska obsahuj
06 11 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
06 13 03Saze pr
06 13 04*Odpady ze zpracov
07 01 12Jin
07 02 12Jin
07 02 15Odpady p
07 02 17Odpady obsahuj
07 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
07 03 12Jin
07 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
07 04 12Jin
07 04 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
07 05 12Jin
07 05 14Pevnx
07 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
07 06 12Jin
07 06 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
07 07 12Jin
07 07 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
08 01 12Jin
08 01 14Jin
08 01 18Jinx
08 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
08 02 01Odpadn
08 02 02Vodn
08 02 03Vodn
08 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
08 03 13Odpadn
08 03 15Kaly tiska
08 03 18Odpadn
08 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
08 04 12Jin
08 04 14Jinx
08 04 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
09 01 07Fotografickx
09 01 08Fotografickx
09 01 10Fotoaparx
09 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 01 01x
10 01 02Popx
10 01 03Popx
10 01 07Reak
10 01 15
10 01 17Pop
10 01 19Odpady z
10 01 21Jin
10 01 24Px
10 01 25Odpady ze skladovx
10 01 26Odpady z x
10 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 02 01Odpady ze zpracov
10 02 02Nezpracovan
10 02 08Jin
10 02 10Okuje z vx
10 02 12Jin
10 02 14Kaly a filtra
10 02 15Jin
10 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 03 02Odpadn
10 03 05Odpadn
10 03 16Jin
10 03 18Odpady obsahuj
10 03 20Prach ze spalin neuveden
10 03 22Jin
10 03 24Pevn
10 03 26Kaly a filtra
10 03 28Jin
10 03 30Odpady z
10 03 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 04 10Jin
10 04 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 05 01Strusky (z prvn
10 05 04Jin
10 05 09Ostatn
10 05 11Jin
10 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 06 01Strusky (z prvn
10 06 02P
10 06 04Jin
10 06 10Jin
10 06 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 07 01Strusky (z prvn
10 07 02P
10 07 03Pevn
10 07 04Jin
10 07 05Kaly a filtra
10 07 08Jin
10 07 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 08 04
10 08 09Jin
10 08 11Jin
10 08 13Odpady obsahuj
10 08 14Odpadn
10 08 16Prach z
10 08 18Kaly a filtra
10 08 20Jin
10 08 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 09 03Pecnx
10 09 06Licx
10 09 08Licx
10 09 10Prach z x
10 09 12Jinx
10 09 14Odpadnx
10 09 16Odpadnx
10 09 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 10 03Pecnx
10 10 06Licx
10 10 08Licx
10 10 10Prach z
10 10 12Jinx
10 10 14Odpadn
10 10 16Odpadn
10 10 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 11 03Odpadnx
10 11 05x
10 11 10Odpadnx
10 11 12Odpadnx
10 11 14Kaly z lex
10 11 16Pevnx
10 11 18Kaly a filtra
10 11 20Pevn
10 11 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 12 01Odpadnx
10 12 03x
10 12 05Kaly a filtra
10 12 06Vyx
10 12 08Odpadnx
10 12 10Pevnx
10 12 12Odpady z glazovx
10 12 13Kaly z
10 12 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
10 13 01Odpad surovin px
10 13 09*Odpady z vx
10 13 10Odpady z vx
10 13 11odpad z jinx
10 13 13Pevnx
10 13 14Odpadnx
10 13 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
11 01 10Kaly a filtra
11 01 14Odpady z odma
11 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
11 02 03Odpady z v
11 02 06Odpady z hydrometalurgie m
11 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
11 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
12 01 13Odpady ze svax
12 01 15Jin
12 01 17Odpadn
12 01 21Upotx
12 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
15 02 03Absorpx
16 01 11*Brzdovx
16 01 12Brzdovx
16 01 19Plastyx
16 01 20Sklox
16 01 22Soux
16 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
x
16 02 12*Vyx
16 02 14Vyx
16 02 15*Nebezpex
16 02 16Jinx
16 03 04Anorganick
16 03 06Organick
16 07 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
16 08 01Upot
16 08 03Upot
16 11 01*Vyzd
16 11 02Jinx
16 11 03*Jin
16 11 04Jinx
16 11 05*Vyzd
16 11 06Vyzdx
17 01 01Betonx
17 01 02Cihlyx
17 01 03Tax
17 01 07Smx
17 03 02Asfaltovx
17 05 04Zemina a kamenx
17 05 06Vytx
17 05 08x
17 06 01*Izolax
17 06 04Izolax
17 06 05*Stavebnx
17 08 02Stavebnx
17 09 03*Jin
17 09 04stavebnx
18 01 04Odpady, na jejichx
18 02 03Odpady, na jejichx
19 01 12Jin
19 01 14Jin
19 01 16Koteln
19 01 18Odpad z pyrol
19 01 19Odpadnx
19 01 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 02 03Upravenx
19 02 06Kaly z fyzik
19 02 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 05 01Nezkompostovanx
19 05 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 06 03Extrakty z anaerobn
19 06 04Produkty vyhn
19 06 05Extrakty z anaerobn
19 06 06Produkty vyhnx
19 06 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 08 01Shrabky z x
19 08 02Odpady z lapx
19 08 05Kaly z
19 08 12Kaly z biologick
19 08 14Kaly z jin
19 08 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 09 01Pevnx
19 09 02Kaly z
19 09 03Kaly z dekarbonizace
19 09 04Upot
19 09 06Roztoky a kaly z regenerace iontom
19 09 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 10 02Nex
19 10 04Lehkx
19 10 06Jinx
19 11 06Kaly z
19 11 99Odpady jinak bl
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
19 12 02x
19 12 03Nex
19 12 07Dx
19 12 09Nerosty (napx
19 12 12Jin
19 13 02Pevnx
19 13 04Kaly ze sanace zeminy neuvedenx
19 13 06Kaly ze sanace podzemnx
20 01 28Barvy, tiskax
20 01 38Dx
20 01 41Odpady z x
20 01 99Dal
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
x
20 02 02Zemina a kamenyx
20 02 03Jinx
20 03 01Smx
20 03 02Odpad z trx
20 03 03Ulix
20 03 06Odpad z x
20 03 99Komun
Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem!
x
P


©2006-13 ENSiS